INFO
KAPCSOLAT
BELÉPÉS

Info

Osztálymenedzsment szoftver iDoctum online tananyagtár

Egységes felépítéssű tananyagok tanári felhasználásra:

ELMÉLETI ANYAG
A nemzeti kerettanterv követelményinek megfelelő szöveges tartalom érdekes képi illusztrációkkal színesítve. Bővítve mindez beépülő izgalmas animációkkal, érdekességekkel a „Tudtad-e?” szekcióban.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az elméleti anyag rövid összefoglalója, a legfontosabb tudnivalókkal. Tökéletes a diákok számára az órára készüléskor a tanultak gyors átismétlésére, órai eleji közös ismétléshez.

GYAKORLÁS
Véletlenszerűen generált típusfeladatok és a tananyag során megismert képletek gyakorlására alkalmas számolási feladatok, eltérő nehézségi szinteken.

Számolós feladatok
• Véletlenszerűen generált egyszerűbb blokkosított és bonyolultabb egyedi számítási feladatok.

Elméleti feladatok
• Rendezd sorba!
• Kösd össze!
• Helyezd el a számegyenesen!
• Igaz vagy hamis?
• Egészítsd ki!
• Kép alapján ismerd fel!
• Leírás alapján találd meg a képek között!
• Válassz helyesen!
• Rendezd halmazokba!
• Válaszolj szabadszöveggel a kérdésre!

FELELÉS
Tanári segédlet szóbeli és írásbeli számonkéréshez. Véletlenszerűen sorsolt kérdéskártyák, melyek átforgatást követően megjelenik a képernyőn a helyes válasz. Alkalmas a diákok számára „flashcard”-szerű tanuláshoz.

DOLGOZAT NYOMTATÁSA
Röpdolgozat vagy témazáró dolgozat összeállítását teszi lehetővé. Választani lehet az előre összeállított sablonok közül vagy tetszés szerint létrehozható egyedi példány. Opcionálisan módosítható az előre megadott, feladatonkénti pontozás, melynek célja a dolgozat később i javításának segítése.